3 – Poprawki zawarte w cenie

Najlepsze projekty buduje się etapami. Dlatego zastosujemy się do Twoich uwag i naniesiemy poprawki  tak, aby stworzyć dla Ciebie idealne logo.