Czy trzeba się bać Omnibusa?

Za nami pierwsze miesiące 2023 roku, można więc już pokusić się o kilka słów na temat dyrektywy Omnibus. Na początek warto uzupełnić, że tzw. Dyrektywa Omnibus została uchwalona 27 listopada 2019 roku i przewidywała wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Jak podaje portal parp.gov.pl, odnosiło się to między innymi do obowiązków przedsiębiorców w zakresie informowania o stosowanych przez nich cenach. Największe zainteresowanie i kontrowersje wzbudziło zagadnienie obniżek cen i informowania przez przedsiębiorców o organizowanych przez nich promocjach cenowych. Ustawa prawna wprowadzająca do polskiego prawa dyrektywę Omnibus zaczęła obowiązywać z początkiem 2023 roku.

Dyrektywa omnibus weszła w życie. Co wprowadza?

Jakie są najważniejsze zmiany? W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny należy bezwzględnie podać wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę w okresie nie krótszym niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki. Brzmienie przepisów może się wydawać proste, jednak w praktyce okazuje się, że budzą one wiele wątpliwości, na przykład: co należy rozumieć przez „ogłoszenie o obniżce ceny” oraz jak dokładnie zinterpretować „wcześniejszą cenę”.

Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców działających w tradycyjnym środowisku sprzedażowym, jak i tych prowadzących biznes e-commerce czy przedsiębiorców skupiających się na telesprzedaży lub sprzedaży katalogowej.

Czy to oznacza, że sprzedawcy podczas każdej zmiany ceny będą musieli informować o cenach z ostatnich 30 dni? Jak się okazuje, nie ma takiego obowiązku w przypadku standardowych zmian cenników czy katalogów marketingowych, na przykład „najlepsze/najniższe ceny” promowane ofertę sprzedawcy poprzez porównanie jej z ofertami innych sprzedawców, ale bez odwoływania się do obniżki cen lub stwarzania wrażenia, że została ona zastosowana. Podobnie wygląda sytuacja stosowania programów lojalnościowych.